Neurologie

Behandeling van neurologische aandoeningen

Neurologie

Met neurologie bedoelen we het deel van de diergeneeskunde dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

BEHANDELEN

Een neurologische patiënt kan worden aangeboden voor tal van redenen. Sommige zaken zijn spoed en anderen kunnen worden gepland. Een neurologische patiënt wordt uitvoerig onderzocht, waarbij diverse aandachtspunten tijdens het neurologisch onderzoek van belang zijn. Maar daarvoor wordt allereerst een uitvoerig gesprek met de eigenaar gevoerd over de klachten. Bijvoorbeeld patiënten met epilepsie kunnen worden aangeboden voor uitvoerig overleg en gesprekken omtrent de behandeling hiervan. Diverse andere aandoeningen moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten (denk aan bewegingsstoornissen).

Bij EDZ Arnhem worden neurologische patiënten gezien door dr. Paul Mandigers en drs. Koen Santifort.

Terug naar Discipline overzicht