Oncologie

Behandeling van kanker

Oncologie

Kanker is een veel voorkomende aandoening bij onze huisdieren. Bij Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem hebben we een oncoloog en kunnen we uw huisdier met kanker de zorg geven die nodig is.

Net zoals bij mensen zijn er schattingen dat ongeveer één op de drie huisdieren gedurende het leven een of andere vorm van kanker ontwikkelt. Wat is kanker nu precies? Wat zijn de oorzaken dat een dier kanker krijgt? En ook belangrijk, wat zijn de behandelingsmogelijkheden van dieren met kanker? Op al deze vragen zal onze oncologisch dierenarts Arno Roos hier verder ingaan en u een antwoord gegeven worden.

De behandeling van dieren met kanker is sterk afhankelijk van het type kanker dat het dier heeft. Vandaar dat het zeer belangrijk is eerst precies te bepalen welk type kanker het dier heeft, voordat er beslist wordt hoe te behandelen.

Voor zowel diagnostiek, chemotherapeutische behandelingen en bijbehorende chirurgie kunt u doorverwijzen naar EDZ Arnhem.

Lees hieronder meer over operatieve behandelingen, chemotherapie, radiotherapie/bestraling en immunotherapie.

  • Operatieve behandeling
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie / bestraling
  • Immunotherapie

Operatieve behandeling

Met name geschikt voor goedaardige tumoren en lokaal kwaadaardige tumoren. Deze behandeling heeft het doel om de tumor volledig weg te nemen. Hoe ingrijpend de operatie is, is afhankelijk van de locatie van de tumor. Bij kwaadaardige lokale tumoren moet er rekening gehouden worden met uitlopers van de tumor, waardoor er zeer ruim om de tumor heen gesneden wordt. Bij uitzaaiingen moet er een duidelijke afweging gemaakt worden tussen hoe belastend de operatie is en de te behalen voordeel voor de patiënt.

Chemotherapie

Chemotherapie bij dieren is zeer verschillend met die van mensen. Omdat dieren geen stem hebben in het al dan niet ondergaan van chemotherapie, is het onze plicht hen te beschermen tegen vervelende bijwerkingen. Chemotherapieschema’s zijn bij dieren dan ook veel minder intensief en hebben dieren nauwelijks bijwerkingen. Zo garanderen wij kwaliteit van leven tijdens de behandeling. Een minder intensieve behandeling betekent wel dat de genezingspercentage lager ligt dan bij mensen. Een aantal vormen van kanker passen goed bij een chemotherapeutische behandeling, zoals de maligne lymfoom (vergelijkbaar met non-Hodgkins bij de mens). Honden met deze aandoening leven zonder behandeling ongeveer twee maanden, met een behandeling kunnen 60-70% van de honden een jaar later nog vrolijk rondlopen.   

Radiotherapie / bestraling

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor bestralen ook in Nederland. Begin 2010 is op de universiteit Utrecht een lineaire bestraler voor huisdieren in gebruik genomen en sinds augustus 2010 kan ook het Veterinair Verwijscentrum Korte Akkeren bestralingen uitvoeren met behulp van een orthovoltage apparaat. Het kan genezend werken of palliatief, afhankelijk van de ziekte.

Immunotherapie

Bij deze vorm van therapie zal het afweerapparaat van het lichaam zelf ingeschakeld worden om de kanker te bestrijden. Door bepaalde middelen in de tumor te spuiten zal het afweerapparaat de tumorcellen aanvallen. Normaliter doet het lichaam dit niet, omdat het lichaamseigen cellen zijn. Momenteel loopt er een onderzoek naar het gebruik van interleukine voor plaveiselcarcinomen in de mond van de kat.

Terug naar Discipline overzicht