Spoed en Opname

Extra zorg voor uw huisdier

Spoed en Opname

De spoedkliniek van Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem is 24 uur per dag en zeven dagen per week te bereiken voor patiënten van aangesloten dierenklinieken. Huisdiereigenaren kunnen de spoedkliniek van het dierenziekenhuis buiten kantooruren rechtstreeks bereiken via 026 - 33 33 730. Behandeling overdag is mogelijk na doorverwijzing van uw dierenarts. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 026 - 33 33 730. Verwijsbrieven, het patiëntdossier en andere relevante documenten of gegevens ontvangen we graag via info@edz-arnhem.nl.

De spoedkliniek is te vergelijken met de huisartsenpost of EHBO-afdeling voor mensen en wordt bemand door een ervaren team van dierenartsen en paraveterinairen. Het team is afkomstig uit onze verwijskliniek als uit dierenklinieken uit de omgeving.

Uw dier kan, mits noodzakelijk, opgenomen worden op onze opname-afdeling. Er is 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht en zorg van een paraveterinair en/of dierenarts.

Terug naar Discipline overzicht